Zomernoten

Zomernoten logo

PRIVACY

Deze website werd gecreëerd in opdracht van het gemeentebestuur Houthalen-Helchteren, NAC-Pastorijstraat 30 in Houthalen-Helchteren.
Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.
Veilige dienstverlening
Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.
Toestemming
Wanneer dit nodig is, zullen we jouw toestemming vragen om jouw gegevens te verwerken. Als je niet langer beroep wil doen op die dienstverlening kan je steeds jouw toestemming intrekken. We vragen niet wat we al weten De overheid beschikt over veel informatie van alle burgers. We zullen – waar dit toegelaten is door de wet – altijd proberen eerst die informatie te gebruiken zodat we je dit niet steeds opnieuw moeten vragen.
Hergebruik
We kunnen jouw contactgegevens gebruiken om je te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop je beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren maar ook om je bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten.
De computer zegt “nee”
Ons bestuur maakt geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten al dan niet te leveren aan burgers.
Informatie binnen Europa
We bewaren jouw informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn over bescherming van de gegevens, tenzij we geen andere oplossing hebben. Als we jouw gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in ‘veilige landen’.
Archief
We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. We houden jouw gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen.
Jij blijft baas
Jij blijft als burger baas over jouw gegevens. Je kan altijd opvragen wat we van jou bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.
Als het fout loopt
We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als jouw gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we jou daar steeds van op de hoogte stellen. Als je vragen of klachten hebt, kan je terecht bij ons bestuur, onze functionaris gegevensbescherming of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer weten?
Een meer uitgebreide beschrijving van onze maatregelen voor gegevensbescherming vind je in onze volledige privacyverklaring.